• E Drejta Tregtare dhe e Shoqërive Tregtare

  E Drejta Tregtare dhe e Shoqërive Tregtare

  Ekipi jonë ofron këshilla ligjore efikase dhe në kohë të arsyeshme për klientë kombëtarë e ndërkombëtarë në transaksionet e tyre për të gjitha çështjet tregtare dhe të shoqërive tregtare.
 • E Drejta e Punës

  E Drejta e Punës

  Ne asistojmë kompanitë në çështjet e tyre të punësimit në bazë ditore duke ofruar shërbimet si në vijim: këshilla ligjore dhe përpilim të kontratave, marrëveshjeve dhe dokumenteve të tjera në përputhje me ligjet e aplikueshme, përfaqësim gjyqësor në të gjitha rastet që lidhen me të drejtën e punës duke përfshirë këtu diskriminimin dhe çështjeve tjera të punësimit.
 • E Drejta Penale

  E Drejta Penale

  Ne ofrojmë këshilla ligjore dhe përfaqësim ligjor për klientët tanë para gjykatave të rregullta në të gjitha shkallët në çështje penale. Po ashtu, i përfaqësojmë klientët tanë që kërkojnë t’i mbojnë të drejtat dhe intereset e tyre para Gjykatës Kushtetuese.

Rreth nesh

Rreth nesh

Hodaj & Partners është firmë ligjore e cila ofron shërbime ligjore për firma kombëtare ndërkombëtare në një numër të madh të industrive dhe individëve privatë të të gjithë sektorëve të të drejtës Kosovare. Përveç zotërimit të gjuhës shqipe dhe angleze, disa nga juristët tanë kanë studiuar në universitete prestigjioze Më Shume

Ekipi jonë

Ekipi jonë

Ekipi jonë përbëhet nga juristë të shkëlqyer, të edukuar mirë që sjellin me vete përvojë shumëvjeçare dhe kanë mënyrën e mendimit të orientuar drejt zgjedhjes së problemeve. Përveç zotërimit të gjuhës shqipe dhe angleze, disa nga juristët tanë kanë studiuar në universitete prestigjioze në Gjermani dhe Zvicër. Më shumë

Fushat e veprimit

 1. 1
  E Drejta Tregtare dhe e Shoqërive Tregtare

  Ekipi jonë ofron këshilla ligjore efikase dhe në kohë të arsyeshme për klientë kombëtarë e ndërkombëtarë në transaksionet e tyre për të gjitha çështjet tregtare dhe të shoqërive tregtare.

  Më shumë 

 2. 2
  Regjistrimi në regjistrat civil (fitimi) & lirimi nga shtetësia

  Shtetësia është një lidhje e ngushtë juridike midis shtetit dhe një personi nga e cila dalin të drejta dhe detyrime të ndërsjellëta.

  Më shumë

 3. 3
  Imigrimi dhe Azili në vendet gjermano-folëse

  Firma jonë ofron shërbime ligjore në procedurën komplekse të Azilit në Gjermani. Ne i ofrojmë përkrahje ligjore personave të cilët kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare jashtë Kosovës.

  Më shumë

 4. 4
  E Drejta Penale

  “Hodaj & Partners” ofron një mori shërbimesh në çështje penale. Ne ofrojmë këshilla ligjore për klientët tanë dhe ofrojmë përfaqësim ligjor para gjykatave të rregullta në të gjitha shkallët.

  Më shumë

 5. 5
  E Drejta Familjare

  Firma jonë shpesh përgatitë opinione ligjore dhe ofron këshilla juridike në çështje të ndryshme në fushën e të drejtës familjare për ambasada të ndryshme me seli në Kosovë.

  Më shumë

 6. 6
  E Drejta e Punës

  Përveç ofrimit të këshillave ligjore në çështjet e punësimit, firma jonë merret edhe me përfaqësimin gjyqësor të klientëve tanë.

  Më shumë