Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Z. Engjëll Rexhepi është një ndër partnerët te Hodaj & Partners. Z. Rexhepi është i specializuar në të Drejtën Tregtare Ndërkombëtare, Arbitrazhin Ndërkombëtar, të Drejta e Punës, të Drejtën e Financave dhe Bankave, të Drejtën e Taksave dhe Doganave.

Z. Rexhepi filloi rrugëtimin e tij në praktikën juridike ku punoi në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Engjëlli më tutje vazhdoi punën e tij si në Gjykatën Themelore të Mitrovicës. Para fillimit të studimeve master në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai gjithashtu shërbeu si bashkëpunëtor i gjykatësit në Gjykatën Themelore të Prishtinës.

Gjuhët

Shqip, Anglisht, Turqisht

Edukimi

2016, Universiteti i Pitsburgh, Shkolla e Drejtësisë, (LL.M)
2012, Universiteti I Prishtines (LL.B)

Anëtarësimet

  • Oda e Avokatëve të Kosovës
  • Anëtar i Grupit për Arbitrazh Ndërkombëtar
  • Asociacioni i i të diplomuarëve SHBA-Kosovë (KUSA)
  • Transformational Leadership Programme (TLP) Association