Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Fatos Zeqiri është një ndër partnerët te Hodaj & Partners. Z. Zeqiri specializon në të Drejtën Pronësore, të Drejtën e Detyrimeve dhe Kontratave, të Drejtën e Pronësisë Intelektuale, të Drejtën Penale dhe të Drejtën Familjare.

Gjatë studimeve të tij për Master të Drejtësisë, Fatosi ishte pjesë e një programi të shkëmbimit të studentëve dhe përfundoi një semestër të studimeve të tij në Philipps University në Marburg në Gjermani. Ai iu bashkua Hodaj & Partners në 2015 si bashkëpunëtor.

Gjuhët

Shqip, Gjermanisht, Anglisht

Edukimi

2018, Universiteti I Prishtinës (LL.M)
2017, The Philipps University of Marburg në Marburg, Gjermani (Fellowship)
2015, Universiteti I Prishtinës (B.A)

Anëtarësimet

  • Oda e Avokatëve të Kosovës
  • Konrad Adenauer Stiftung Alumni