Taulant Hodaj

[page_header height=”0px” height__sm=”163px” margin__sm=”0px” style=”normal” text_color=”dark” title_case=”uppercase” sub_title=”Avokat, Partner Menaxhues” nav_size=”small” bg_size=”medium” visibility=”hide-for-small”]

[page_header style=”simple” type=”onpage” text_color=”dark” align=”center” title_size=”small” title_case=”uppercase” sub_title=”Attorney at Law, Managing Partner” nav_size=”small” bg_size=”medium” visibility=”show-for-small”]

[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Z. Taulant Hodaj është Partner Menaxhues te Hodaj & Partners. Eksperienca e tij e gjërë i përfshin fushat e të drejtës tregtare dhe të korporatave, M&A, atë të financave, si dhe të drejtën penale. Ai i këshillon klientët në ҫështjet më komplekse, në transaksionet ekonomike ndërkombëtare dhe në rregulloret afariste. Listimet e pavarura e rangojnë z. Hodaj si një ndër avokatët më të mirë të të drejtës tregtare në Kosovë. Z. Hodaj i ka këshilluar klientët në rastet e marrëveshjeve më komlekse për M&A, Prokurim Publik si dhe projekte të ndryshme te partneritetit publiko-privat në Kosovë.

Përveҫ kësaj, Taulanti i menaxhon dhe zhvillon marrëdhëniet me klientë dhe zyra të avokatëve në mbarë botën dhe luan një rol kyҫ në realizimin e strategjisë së zhvillimit të biznesit të Hodaj & Partners.

Z. Hodaj është themelues i Hodaj & Partners. Më herët ai ka qenë i angazhuar në institucione te ndryshme ndërkombëtare si: Tribunali Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavi në Hagë, Forumi Europian Alpbach në Vjenë, dhe në zyra me renome të avokatëve në Kosovë dhe Latvi.

Së fundi, Z. Hodaj është licencuar si mbrojtës pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës me seli në Hagë, Holandë. Ai përfaqëson disa individë pranë kësaj gjykate.

Gjuhët

Flet rrjedhshëm shqipen dhe anglishten, ka njohuri mesatare në gjuhën gjermane dhe serbe-kroate.

Edukimi

2017, Universiteti i Pitsburgh, Shkolla e Drejtësisë, Specializim në Transaksionet Ekonomike Ndërkombëtare
2010, Shkolla e së Drejtës në Riga(LL.M)
2010, Shkolla e së Drejtës në Riga, Specializim në të drejtën ndërkombëtare dhe europiane
2008, Universiteti i Prishtinës, (B.A)
2007, Universiteti Shtetëror i Tetovës (LL.B)

Anëtarësimet

  • Oda e Avokatëve të Kosovës
  • Mbrojtës pranë Dhomave të Specializuara në Hagë, Holandë
  • Anëtar i Komitetit për Planifikim Strategjik i Odës së Avokatëve të Kosovës
  • Shoqëria Amerikane e të drejtës ndërkombëtare
  • Oda e Avokatëve Ndërkombëtarë
  • Anëtar i Grupit për Arbitrazh Ndërkombëtar
  • Asociacioni i i të diplomuarëve SHBA-Kosovë (KUSA)
  • Transformational Leadership Programme (TLP) Association –

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_image id=”1428″]

[/col]

[/row]

[/section]

KONTAKTINFORMATION

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Alle Rechte vorbehalten. Entworfen und entwickelt von Nomad Consulting