Tea Blakaj Hoxha

[page_header style=”normal” text_color=”dark” title_case=”uppercase” sub_title=”Bashkëpunëtore e Jashtëm” nav_size=”small” bg_size=”medium” visibility=”hide-for-small”]

[page_header style=”simple” type=”onpage” text_color=”dark” align=”center” title_case=”uppercase” sub_title=”Bashkëpunëtore e Lartë” nav_size=”small” bg_size=”medium” visibility=”show-for-small”]

[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Znj. Blakaj Hoxha është e specializuar në të Drejtën Komerciale, të Drejtën e Arbitrazhit, të Drejtat e Njeriut, si dhe në të Drejtën Ndërkomëbtare Penale.

Tea ka eksperiencë në ҫështjet komerciale dhe të arbitrazhit në Kosovë përmes punës në zyret për konsulencë ligjore brenda Kosovës, si dhe përmes angazhimit si Sekretare Permanente e Qendrës së Arbitrazhit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë.

Për më tepër, Tea ka përvojë edhe në fushën dhe të Drejtën Ndërkombëtare Penale, në krimet e luftës përmes angazhimit të saj në Tribunalin Penal Ndërkombëtar të Hagës për ish-Jugosllavinë. Po ashtu, Tea ka përvojë edhe në fushën e të drejtave të njeriut, përvojë kjo e dëshmuar nga puna e saj brenda Institutucionit të Avokatit të Popullit, e përkrahur nga Këshilli i Evropës.

Tea ka përvojë disa vjeҫare në sektorin e drejtësisë në Kosovë. Përmes përkrahjes së programeve të Kombeve të Bashkuara dhe Ambasadës Britanike në Kosovë, Tea ka këshilluar Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Ministrinë e Drejtësisë në reformën e sistemit gjyqësor në vend. Për më tepër, Znj. Blakaj Hoxha ka qenë ndër ekspertët e parë që ka hartuar reformën e Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit.

Gjuhët
Shqip, Anglisht, Serbisht

Edukimi:
2016, Universiteti i Groningenit, Shkolla e Drejtësisë, (LL.M)
2012, Universiteti i Sarajevës, Bosnje dhe Hercegovinë (LL. B)

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ force_first=”small”]

[ux_image id=”2426″ image_size=”original” height=”100%”]

[/col]

[/row]

[/section]

KONTAKTINFORMATION

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Alle Rechte vorbehalten. Entworfen und entwickelt von Nomad Consulting