Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Znj. Arlinda Rexhepi punon si Bashkëpunëtore Juridike në Hodaj & Partners që nga muaji tetor i vitit 2020.

Gjuhët
Shqip dhe anglisht

Edukimi
2019, Universiteti i Prishtinës, E Drejta Penale (LL.M)
2019, Universiteti i Prishtinës (LL.B)