Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Z. Fis Murati është një nga Partnerët pranë Hodaj & Partners. Z. Murati merret kryesisht me të Drejtën Tregtare & të Korporatave, Prokurimin Publik, Energjinë dhe Ndërtimin, Mergers & Acquisitions, Bankat & Financat si dhe përfaqësim në Procedurat Gjyqësore.

Z. Murati ka një përvojë shumëvjecare në lëminë e drejtësise. Ai më herët ka punuar në Qeverinë e Republikës së Kosovës – zyrën juridike të Kryeministrit të Republikës së Kosovës, dhe për disa muaj ka punuar në Ministrinë e Drejtësisë – Departamenti i Prokurimit.

Gjatë studimeve, Z. Murati ka marrë bursa nga Qeveria Hungareze dhe Universiteti i Prishtinës.

Gjuhët
Shqip , anglisht
Edukimi:
2019, Universiteti i Debrecen, Hungari, e Drejta Evropiane dhe Ndërkombëtare e Biznesit, (LL.M)
2018, Universiteti I Prishtinës, E Drejta Civile, (LL.M)
2015, Universiteti i Prishtinës (LL.B)

Anëtarësimet:

  • Oda e Avokatëve të Kosovës