Lirim Ismaili punon si avokat në Hodaj & Partners. Z. Ismaili është i fokusuar në të drejtën penale, të drejtën civile dhe të drejtën e taksave.

Z. Ismaili ka kryer praktikë njëvjeçare në Gjykatën Themelore të Prishtinës dhe gjithashtu ka punuar si ligjërues i lëndës “Të drejtat e njeriut dhe sistemi i drejtësisë” në disa OJQ.

Gjuhët

Shqip, Anglisht

Arsimi:

2020, Universiteti i Prishtinës (LL.B)
2020, Kolegji AAB (B.A)

Anëtarësi:

· Oda e Avokatëve të Kosovës