Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Znj. Misrete Maksuti është bashkëpunëtore te Hodaj & Partners që nga viti 2014. Misretja merret kryesisht me të drejtën e përgjithshme civile, të drejtën administrative, të drejtën industriale, ligjin mjedisor, pasuritë e paluajtshme dhe ligjin e ndërtimeve.

Znj. Maksuti ka punuar për Komunën e Gjilanit për disa vjet para se të i bashkangjitet zyrës tonë të avokatëve.

Gjuhët

Shqip, Anglisht

Edukimi

  • 2009, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni Veriore (LL.B)