Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Reinhard Kirpes është partner i firmës sonë që operon zyrën e tij të avokaturës në Offenburg, Gjermani dhe Strasburg, Francë për më shumë se 20 vjet. Z. Kirpes është i specializuar dhe bashkëpunon me firmën tonë në të Drejtën Penale, të Drejtën Familjare, Ligjin e Emigracionit dhe Natyralizimin.

Kirpes është i kualifikuar dhe i licencuar për të praktikuar ligjin në Gjermani dhe Francë. Ai gjithashtu është i autorizuar të përfaqësojë palët para Gjykatave Ndërkombëtare të Krimeve në Hagë, si dhe para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg.

Gjuhët

Gjermanisht, Frengjisht, Anglisht