Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Znj. Zana Cena punon si bashkëpunëtore ligjore në Hodaj & Partners që muaji Shkurt i vitit 2022. Fushat kryesore të fokusit dhe përvojës së saj janë në të Drejtën Tregtare dhe të Korporatave, të Drejtën e Punës dhe të Drejtat e Njeriut. Më parë, ajo ka punuar si bashkëpunëtore ligjore në Kika & Associates, si Praktikante Ligjore në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës dhe ka qenë e përfshirë në projekte të ndryshme si praktikante ligjore dhe hulumtuese ligjore.

Znj. Cena gjatë studimeve në Universitetin e Prishtinës, ka marrë pjesë në garën Wilem C. Vis International Commercial Arbitration Moot në Vjenë. Ajo u shpërblye me bursën e KAEF, për të studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj, ajo ka një LL.M. nga Duke University, School of Law. Gjatë studimeve në Duke, fushat kryesore të fokusit të saj ishin e Drejta Biznesore dhe Financat e Korporatave.

Gjuhët

Shqip, Anglisht

Edukimi

2021, Duke University, School of Law (LL.M)

2019, Universiteti i Prishtinës (LL.B.)