Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Znj. Zeliha Mallaku punon si Bashkëpunëtore Juridike në Hodaj & Partners që nga muaji gusht i vitit 2020.

Znj. Mallaku ka punuar më herët si Praktikante Ligjore në Gjykatën Themelore të Prizrenit, si dhe në pozitën e Asistentes Ligjore në një kompani në Prishtinë.

Gjuhët
Shqip dhe anglisht

Edukimi
2014, Universiteti i Prizrenit (LL. B)