Die Partner von Hodaj & Partners sind Taulant Hodaj, der für AlJazeera Balkans arbeitet, und werden voraussichtlich im nächsten Jahr für die serbische Botschaft in Serbien präsent sein.

by Taulant Hodaj

z. Hodaj është prononcuar për AlJazeera Balkans, duke qenë kështu i përzgjedhur nga ky medium si (ashtu si e cilëson edhe vetë artikulli): avokat me një eksperiencë të pasur në të drejtën penale si në vend, ashtu edhe në institucionet ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës për ish Jugosllavinë.
z. Hodaj ka theksuar që të ushtruarit e padisë kundër Serbisë nuk është e pamundur, marrë parasysh që Kosova ishte palë para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë edhe më herët. Në këtë drejtim, është e mundur që, marrë parasysh që Kosova nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara, që padinë t’a bëjë ndonjë shtet tjetër (si Shqipëria), por do ishte më e pëlqyeshme që këtë të bënte ndonjë shtet me përvojë më të madhe në këtë drejtim si Holanda apo Britania e Madhe.
Së fundmi, z. Hodaj theksoi që ushtrimi i padisë së këtillë në asnjë mënyrë nuk do duhej të ndikonte në dialog të mëtutjeshëm me Serbinë dhe aq në asnjë  mënyrë, nuk duhej të ndikonte në ndarjen e mëtutjeshme ndërmjet dy popujve. Përkundrazi, z.Hodaj bëri të qartë që ushtrimi I padisë dhe vendosja në këtë drejtim nga një forum ndërkombëtar si Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, vetëm do jepte përgjigje ndaj pyetjeve të shtruara dhe do ndihmonte në rregullimin e marrëdhënieve në rajon në pajtim me të vërtetën.
Lexoni intervistën e plotë në këtë link: https://balkans.aljazeera.net/teme/2021/5/29/taulant-hodaj-tuzba-za-genocid-
obuhvatice-progon-albanaca-skrivanje-tijela-i-transport-u-srbiju

You may also like

KONTAKTINFORMATION

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Alle Rechte vorbehalten. Entworfen und entwickelt von Nomad Consulting