Rrjeti

[section padding=”0px”]

[ux_sidebar]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 242, 243)” padding=”0px”]

 

[title style=”center” text=”Rivet:net”]

[ux_sidebar]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[gap]

[ux_image id=”2387″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

Rivet is a closely integrated alliance of leading independent law firms in Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, North Macedonia and Kosovo, bringing together requisite industry knowledge and legal and regulatory expertise.

Thorough understanding of the markets and needs of regional and international clients allows us to provide the best information available and reasoned professional judgment. It is the youngest network of the area but has a long standing unformal cooperation within the member firms.After years of cooperation, the need arise to have a stronger connection still keeping it flexible and lean.

[button text=”Read more…” style=”link” link=”/about/?lang=en”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 242, 243)” padding=”0px”]

[gap height=”50px”]

 

[/section]
[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Rrjeti – Avokatët bashkëpunëtorë nga vendet tjera

Përgjatë viteve ne kemi zhvilluar një rrjet me zyra të avokatëvë dhe avokatë nga Europa Juglindore dhe Përendimore me të cilët bashkëpunojmë – kjo na mundëson t’i ofrojmë klientëve tanë shërbime ndër-kufitare në më shumë se një jurisdiksion.

Në zyrën tonë të avokatëve ne besojmë që bashkëpunimi me avokatë bashkëpunëtorë nga vende të ndryshme është thelbësor për të ofruar shërbimë profesionale të nivelit të lartë. Bashkëpunimi me kolegët nga vende të ndryshme, rritë punën ekipore, mundëson reagimin e shpejtë dhe komunikimin, duke mundësuar kështu rezultate më të mira për klientët tanë.

Kur thirremi te ofrojmë shërbime ligjore në më shumë se një jurisdiksion ose në vende ku kemi avokëtë bashkëpunëtorë nga rrjeti ynë, ne formojmë ekipe juridike për të punuar drejt zgjidhjeve të përshtatshme për klientët tanë.

Te Hodaj & Partners, përmes bashkëpunimit me avokëtë nga rrjeti ynë, ne ofrojmë shërbime ligjore në juridiksionet në vijim: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni Veriore, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Turqi, Austri, Gjermani, Zvicërr. Përmes avokatëve bashkëpunëtorë ne u ofrojmë klientëve tanë shërbime gjithëpërfshirëse të konsulencës për transaksionet e tyre ndërkombëtare dhe japim këshilla ligjore të koordinuara në përputhje me parimin “një ekip”.

Ekspertët tjerë

Ne poashtu bashkëpunojmë ngushtë me një numër të ekspertëve të fushave të tjera si nga kontabiliteti, auditimi, shpërlarja e parave etj. me të cilët bashkëpunojmë sipas rasteve specifike.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3571″]

[/col]

[/row]

[/section]

CONTACT INFO

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Nomad Consulting