Rrjeti – Avokatët bashkëpunëtorë nga vendet tjera

Përgjatë viteve ne kemi zhvilluar një rrjet me zyra të avokatëvë dhe avokatë nga Europa Juglindore dhe Përendimore me të cilët bashkëpunojmë – kjo na mundëson t’i ofrojmë klientëve tanë shërbime ndër-kufitare në më shumë se një jurisdiksion.

Në zyrën tonë të avokatëve ne besojmë që bashkëpunimi me avokatë bashkëpunëtorë nga vende të ndryshme është thelbësor për të ofruar shërbimë profesionale të nivelit të lartë. Bashkëpunimi me kolegët nga vende të ndryshme, rritë punën ekipore, mundëson reagimin e shpejtë dhe komunikimin, duke mundësuar kështu rezultate më të mira për klientët tanë.

Kur thirremi te ofrojmë shërbime ligjore në më shumë se një jurisdiksion ose në vende ku kemi avokëtë bashkëpunëtorë nga rrjeti ynë, ne formojmë ekipe juridike për të punuar drejt zgjidhjeve të përshtatshme për klientët tanë.

Te Hodaj & Partners, përmes bashkëpunimit me avokëtë nga rrjeti ynë, ne ofrojmë shërbime ligjore në juridiksionet në vijim: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni Veriore, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Turqi, Austri, Gjermani, Zvicërr. Përmes avokatëve bashkëpunëtorë ne u ofrojmë klientëve tanë shërbime gjithëpërfshirëse të konsulencës për transaksionet e tyre ndërkombëtare dhe japim këshilla ligjore të koordinuara në përputhje me parimin “një ekip”.

Ekspertët tjerë

Ne poashtu bashkëpunojmë ngushtë me një numër të ekspertëve të fushave të tjera si nga kontabiliteti, auditimi, shpërlarja e parave etj. me të cilët bashkëpunojmë sipas rasteve specifike.