Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Z. Fazli Brahaj punon si Avokat pranë Hodaj & Partners që nga fillimi i vitit 2021. Z. Brahaj merret kryesisht me të Drejtën Penale, të Drejtën Administrative, të Drejtën e Punës, të Drejtën Civile dhe Liritë e të Drejtat e Njeriut.

Z. Brahaj për një kohë të gjatë ka punuar si Zyrtar Ligjor në Institutin Pedagogjik të Kosovës në kuadër të MASHT-it, dhe për disa muaj ka punuar në Zyre të një Avokati në Prizren.

Gjuhët
Shqip, serbisht

Edukimi:
2013, Universiteti i Prishtinës (LL.M)
2008, Universiteti i Prishtinës (LL. B)

Anëtarësimet:

  • Oda e Avokatëve të Kosovës