Fushat e Ekspertizës & Përvoja Profesionale

Z. Florim Shefqeti është i fokusuar në të Drejtën Civile, të Drejtën e Punës, të Drejtën Familjare, të Drejtën Pronësore, të Drejtën Trashëgimore, të Drejtën Detyrimore, të Drejtën e Procedurës Administrative, si dhe të Drejtën Penale.

Z. Shefqeti filloi rrugëtimin e tij në praktikën juridike ku punoi në një zyrë avokatie në Prishtinë. Z. Shefqeti më tutje vazhdoi punën e tij si në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Z.Shefqeti ka qenë Drejtor në Bordin a Drejtorëve dhe Anëtar i Komisionit të Auditimit në një ndërmarrje publike.

Punoi në Odën e Avokatëve të Kosovës, në pozitën e Drejtorit Ekzekutiv 2019 – 2021, dhe Prokurorit Disiplinor të Odës së Avokatëve 2014 – 2019.

Z. Shefqeti është Këshilltar i Ministrit të Drejtësisë në Qeverinë e Republikës së Kosovës. Poashtu Z. Shefqeti, është Ligjërues në Fakultetin Juridik, në Kolegjin UBT ne Prishtinë, ku ndër lëndet që ka ligjeruar janë: Penologjia, Klinika Juridike Penale, Klinika Juridike Civile.

Gjuhët
Shqip, anglisht

Edukimi:
2011, Universiteti i Prishtines, (Ma.Sc. Drejtimi Civil)
2008, Universiteti i Prishtines (Jurist)

Anëtarësimet

  • Oda e Avokatëve të Kosovës
  • Kosova United States Alumni – Asociacionii të diplomuarëve SHBA-Kosovë (KUSA)