E Drejta e Punës

[page_header style=”normal” text_color=”dark”]

[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Zyra jonë ofron shërbime për të gjitha aspektet e të drejtës së punës në Kosovë, nga rekrutimi deri te pensionimi, duke përfshi burimet njerëzore dhe çështjet e imigrimit në bazë të sё drejtës së punësimit.

Ne rregullisht i këshillojmë klientët tanë rreth obligimeve të tyre ligjore që vijnë nga marrëdhëniet e punësimit si standardet e punësimit, të drejtat e njeriut dhe kompenzimi i punëtorëve. Ne i asistojmë klientët tanë në përgatitjen e kontratave të punës, negocimin e kontratave të punës, dhe përpilimin e të gjitha politikave dhe procedurave të burimeve njërëzore. Ne gjithashtu ofrojmë shërbime sa i përket përfundimit të marrëdhënies së punës dhe i përfaqësojmë klientët tanë në gjykata, tribunale të arbitrazhit, dhe procedurat para inspektorateve në të gjitha çështjet e lidhura me punësimin.

Në mënyrë proaktive dhe praktike ne ofrojmë këshilla komerciale për ti plotësuar kërkesat specifike të klientëve tanë që kanë të bëjnë me të drejtën e punës në përputhshmëri me kërkesat rigoroze të kornizës ligjore në të cilin veprojnë klientët tanë.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”54px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”1040″ img_width=”201″ pos=”center” icon_color=”rgb(167, 136, 94)”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]

CONTACT INFO

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Nomad Consulting