Tregu i shitjes, blerjes, dhënies me qira apo të zhvillimit të pronës ka shumë kërkesa për shërbime ligjore. Ne ofrojmë shërbime ligjore për kompani, investitorë, zhvillues dhe individë në të gjitha llojet e transaksioneve në lidhje me pronat.

Ne i këshillojmë klientët tanë në të gjitha fazat e transaksioneve pronësore, duke filluar nga negociatat, përpilimin e kontratave dhe dokumenteve tjera të karakterit juridik. Ne poashtu i përfaqësojmë klientët tanë para gjykatës apo para paneleve të arbitrazhit. Klientët tanë përfitojnë shumë nga përvoja dhe ekspertiza jonë e gjatë në ofrimin e shërbimeve ligjore në çështje pronësore.