Taulant Hodaj – si avokat mbrojtës pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës.

by fatigashi

Ju njoftojmë se Avokati Taulant Hodaj, nga zyra e avokatëve Hodaj & Partners është informuar nga Zyra e Mbrojtësve e Dhomave të Specializuara të Kosovës e njohur si “Gjykata Speciale” me seli në Hagë, Holandë, se i njëjti është pranuar si avokat mbrojtës pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Sipas direktivës së Dhomave të Specializuara të Kosovës vetëm mbrojtësit e pranuar në Listat e Mbrojtësve mund të përfaqësojnë një person në procedurat para Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Z. Hodaj ka përvojë në fushën e të drejtës ndërkombëtare penal dhe ka qenë I angazhuar në Tribunalin Ndërkombëtar për ish Yugosllavi në Hagë. Poashtu z. Hodaj ka të përfunduara studimet postdiplomike në fushën e të drejtës penale ndërkombëtare në Riga, Letoni.

We inform that our attorney at law Mr. Taulant Hodaj, Partner at Hodaj & Partners has been admitted to the List of Specialist Counsel and the list of Victims’ Counsel before the Kosovo Specialist Chambers seated in The Hague, The Netherlands.

Based on the KSC Directive only Counsel from these Lists of Counsel can represent persons before the Kosovo Specialist Chambers.

Mr. Hodaj has experience in the field of International Criminal Law and has served in International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) in the Hague. Mr. Hodaj holds a master’s degree in the field of international criminal law obtained in Riga, Latvia.

You may also like

CONTACT INFO

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Nomad Consulting