E Drejta Familjare

[page_header style=”normal” text_color=”dark”]

[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Zyra jonë jonë shpesh përgatitë opinione ligjore dhe ofron këshilla juridike në çështje të ndryshme në fushën e të drejtës familjare për individë dhe institucione të ndryshme me seli në Kosovë.

Përveç këshillave juridike, ne po ashtu bëjmë përfaqësimin e klientëve tanë para gjykatave ose insitucioneve tjera në raste si: adoptimi, kujdestaria, shkurorëzimi, ndarja e pasurisë së përbashkët, trashëgimia, të besuarit e fëmijës, procedura e pranimit të atësisë dhe rregullimi i emrit personal të fëmijës, si dhe të çështjeve tjera familjare.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”54px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”1134″ img_width=”201″ pos=”center” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” visibility=”hide-for-small”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]

CONTACT INFO

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Nomad Consulting