NETWORK

RIVET:NET

Rivet është një aleancë e integruar ngushtë e firmave lidere të pavarura ligjore në Slloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë, duke bashkuar njohuritë e nevojshme të industrisë dhe ekspertizën ligjore dhe rregullatore.

Kuptimi i plotë i tregjeve dhe nevojave të klientëve rajonalë dhe ndërkombëtarë na lejon të ofrojmë informacionin më të mirë të disponueshëm dhe gjykimin e arsyetuar profesional. Është rrjeti më i ri i zonës, por ka një bashkëpunim të gjatë joformal brenda firmave anëtare. Pas vitesh bashkëpunimi, lind nevoja për të pasur një lidhje më të fortë duke e mbajtur ende fleksibël dhe të dobët.

READ MORE...

Rrjeti – Avokatët bashkëpunëtorë nga vendet tjera

Përgjatë viteve ne kemi zhvilluar një rrjet me zyra të avokatëvë dhe avokatë nga Europa Juglindore dhe Përendimore me të cilët bashkëpunojmë – kjo na mundëson t’i ofrojmë klientëve tanë shërbime ndër-kufitare në më shumë se një jurisdiksion.

 

Në zyrën tonë të avokatëve ne besojmë që bashkëpunimi me avokatë bashkëpunëtorë nga vende të ndryshme është thelbësor për të ofruar shërbimë profesionale të nivelit të lartë. Bashkëpunimi me kolegët nga vende të ndryshme, rritë punën ekipore, mundëson reagimin e shpejtë dhe komunikimin, duke mundësuar kështu rezultate më të mira për klientët tanë.

 

Kur thirremi te ofrojmë shërbime ligjore në më shumë se një jurisdiksion ose në vende ku kemi avokëtë bashkëpunëtorë nga rrjeti ynë, ne formojmë ekipe juridike për të punuar drejt zgjidhjeve të përshtatshme për klientët tanë.

 

Te Hodaj & Partners, përmes bashkëpunimit me avokëtë nga rrjeti ynë, ne ofrojmë shërbime ligjore në juridiksionet në vijim: Kosovë, Shqipëri, Maqedoni Veriore, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Turqi, Austri, Gjermani, Zvicërr. Përmes avokatëve bashkëpunëtorë ne u ofrojmë klientëve tanë shërbime gjithëpërfshirëse të konsulencës për transaksionet e tyre ndërkombëtare dhe japim këshilla ligjore të koordinuara në përputhje me parimin “një ekip”.

 

Ekspertët tjerë

 

Ne poashtu bashkëpunojmë ngushtë me një numër të ekspertëve të fushave të tjera si nga kontabiliteti, auditimi, shpërlarja e parave etj. me të cilët bashkëpunojmë sipas rasteve specifike.

Our Members

North Macedonia

Bona Fide

Jordan Hadzikonstantinov-Dzinot 3

1 000 Skopje
bonafide.mk

Slovenia

Fatur Menard

Dunajska cesta 22
1 000 Ljubljana

fatur-menard.com

Kosovo

Hodaj & Partners

Fehmi  Agani  79
10 000 Prishtina
hodajlaw.com

Bosnia and Herzegovina

Milanović – Lalić and Suljović

Maršala Tita 50/III
71 000 Sarajevo
bh.legal

Croatia

Vukmir and Associates

Gramača 2L
10 000 Zagreb
vukmir.net

Serbia / Montenegro

Živković Samardžić

Makedonska 30/II
11 000 Belgrade
www.zslaw.rs

KONTAKTI

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Projektuar dhe zhvilluar nga Nomad Consulting