Fushat e veprimit / Shërbimet

[page_header style=”normal” text_color=”dark” title_case=”uppercase”]

[gap height=”60px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1536″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/commercial-corporate-law/?lang=sq”]

E Drejta Tregtare dhe e Korporatave

Në fushën e së drejtës tregtare dhe të korporatave, avokatët tanë merren me një gamë të gjërë të ҫështjeve biznesore e komerciale duke përfshi bashkimet dhe blerjet e kompanive…

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1040″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/labour-employment-law/?lang=sq”]

E Drejta e Punës

Zyra jonë ofron shërbime për të gjitha aspektet e të drejtës së punës në Kosovë, nga rekrutimi deri te pensionimi, duke përfshi burimet njerëzore dhe çështjet e imigrimit në bazë të sё drejtës së punësimit.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1539″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/finance-law/?lang=sq”]

E Drejta Financiare

Bota e të drejtës financiare është komplekse dhe jo e lehtë për tu lundruar. Ekzistojnë një mori çështjesh që mund të pengojnë ose parandalojnë transaksionet e biznesit…

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[gap height=”37px”]

[row v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1252″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/tax-and-customs-law/?lang=sq”]

E Drejta e Tatimeve dhe Doganore

Ne ofrojmë një gamë të plotë të shërbimeve tatimore nga planifikimi i tatimeve dhe përputhshmëria e tatimeve e deri te proceset gjyqësore tatimore. Ekipi ynë i siguron këto shërbime duke ofruar…

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1255″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/energy-infrastructure/?lang=sq”]

Energjetika & Infrastruktura

Kosova është e njohur për burimet natyrore për prodhim të energjisë dhe për mineralet. Viteve të fundit, sektori i energjetikës ka përjetuar një numër të madh të ndryshimeve thelbësore …

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1263″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/intellectual-property-law/?lang=sq”]

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

Përqëndrimi jonë kryesor në fushën e të drejtës së pronësisë intelektuale shtrihet në dy degë: në markat tregtare dhe në të drejtat e autorit. Ne u ofrojmë përkrahje klientëve tanë …

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1142″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/property-law/?lang=sq”]

E Drejta Pronësore

Tregu i shitjes, blerjes, dhënies me qira apo të zhvillimit të pronës ka shumë kërkesa për shërbime ligjore. Ne ofrojmë shërbime ligjore për kompani, investitorë, …

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1542″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/public-procurement/?lang=sq”]

Prokurimi Publik

Prokurimi publik është një fushë që ofron mundësi të mëdha për të bërë biznes në Kosovë. Ligji i aplikueshëm në Kosovë e rregullon këtë fushë në përputhje me standardet europiane …

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1545″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/legal-due-diligence/?lang=sq”]

Analizë Gjithperfshirëse Ligjore

Gjatë procesit të bashkimit të dy kompanive (Merger) apo blerjes së një shoqërije tregtare nga një tjetër (Acquisition) duhet të bëhet vlerësimi i plotë i risqeve ligjore për asetet, …

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1342″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/criminal-law/?lang=sq”]

E Drejta Penale

Ne ofrojmë këshilla ligjore për klientët tanë dhe ofrojmë përfaqësim ligjor para gjykatave të rregullta në të gjitha shkallët. Po ashtu, ne i përfaqësojmë klientët tanë që kërkojnë …

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1134″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/family-law/?lang=sq”]

E Drejta Familjare

Zyra jonë jonë shpesh përgatitë opinione ligjore dhe ofron këshilla juridike në çështje të ndryshme në fushën e të drejtës familjare për individë dhe institucione …

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”1548″ pos=”center” font_size=”small” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” link=”/areas-of-practice/registration-on-the-civil-registry-acquisition-release-from-kosovo-citizenship/?lang=sq”]

Regjistrimi në regjistrat civil (fitimi) & lirimi nga shtetësia

Shtetësia është një lidhje e ngushtë juridike midis shtetit dhe një personi …

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[gap height=”60px”]

KONTAKTI

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Projektuar dhe zhvilluar nga Nomad Consulting