Prokurimi Publik

[page_header style=”normal” text_color=”dark”]

[section]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

Prokurimi publik është një fushë që ofron mundësi të mëdha për të bërë biznes në Kosovë. Ligji i aplikueshëm në Kosovë e rregullon këtë fushë në përputhje me standardet europiane dhe siguron që kontestet në këtë fushë të zgjedhen në mënyrë sa më efikase dhe transparente. Megjithatë, prokurimi publik po bëhet ҫdo ditë e më i kompleks – për ketë arsye analiza e mirëfilltë e legjislacionit përkatës, të dosjeve të tenderit dhe të kërkesave tjera ëshë bërë kusht i nevojshëm për realizimin e suksesshëm të projekteve të ndryshme.

Zyra jonë ofron një gamë të plotë të shërbimeve dhe përfaqëson klientët tanë para Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), por edhe para gjykatave përkatëse.

Si organ i pavarur administrativ, OSHP ushtron autoritetin, kompetencat, funksionet dhe përgjegjësitë e parapara me ligj dhe është e detyruar me ligj të shqyrtojë dhe vendosë për ofertat e kontestuara në tenderë të prokurimit publik dhe obligohet të të marrë vendim për secilin rast brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit të ankesës.

Ne ofrojmë shërbime ligjore në procesin e prokurimit nga fillimi deri në fund. Ne i mbështesim klientët tanë në përgaditjen e aplikacionit të prokurimit dhe të ofertave të prokurimit, dhe nëse është e nevojshme ne dorëzojmë ankesa dhe i përfaqësojmë ata para OSHP-së. Më tej, ne i përfaqësojmë klientët tanë para gjykatave përkatëse.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”54px 0px 0px 0px”]

[featured_box img=”1542″ img_width=”201″ pos=”center” icon_color=”rgb(167, 136, 94)” visibility=”hide-for-small”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]

KONTAKTI

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Projektuar dhe zhvilluar nga Nomad Consulting