Energjetika & Infrastruktura

Kosova është e njohur për burimet natyrore për prodhim të energjisë dhe për mineralet. Viteve të fundit, sektori i energjetikës ka përjetuar një numër të madh të ndryshimeve thelbësore – kjo për shkak të procesit të privatizimit në prodhimin dhe distribuimin e energjisë, për arsye të hapjes së tregut të energjisë për të rritur konkurrencën.

Shërbimet tone në sektorin e energjisë dhe infrastrukturës përfshijnë por nuk kufizohen në përpilimin dhe përgaditjen e dokumenteve ligjore, përgaditjen e aplikimeve për licenca para rregullatorit përkatës, aplikimet për licencim të nxjerrjes së mineraleve dhe shërbime të tjera të ngjashme.

Projektet e energjisë dhe infrastrukturës, pavarësisht se sa janë të ndërlikuara, kanë nevojë për mbulim të plotë të të gjitha aspekteve ligjore. Ekipi ynë ka përvojë të gjerë në këtë fushë dhe rregullisht këshillon ndërmarrjet e përfshira në këso projektesh.

KONTAKTI

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Projektuar dhe zhvilluar nga Nomad Consulting