Procesi gjyqësor dhe arbitrazhi

Ne ju ndihmojmë të fitoni pretendimet tuaja brenda ose jashtë gjykatës, përmes proceseve gjyqësore ose arbitrazhit tregtar, duke ju ofruar këshilla ligjore të ekspertëve dhe vlerësoni shanset tuaja për sukses. Ne i konsiderojmë të gjitha rreziqet dhe kostot e mundshme të përfshira në një rast.

Misioni ynë është të mbështesim klientët tanë në arritjen e objektivave të tyre, duke përdorur strategji të provuara dhe zgjidhjet më të mira bazuar në përvojën tonë dhe praktikat më të mira.

Avokatët tanë në Hodaj & Partners janë anëtarë të organeve kosovare dhe ndërkombëtare të arbitrazhit dhe kanë përvojë të gjerë në fushën e arbitrazhit gjyqësor dhe të arbitrazhit komercial në Kosovë dhe ndërkombëtar. Në Kosovë kemi përfaqësuar disa klientë para Qendrës së Arbitrazhit në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Qendrës së Arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës.

Hodaj & Partners në bashkëpunim me firma ligjore partnere të huaja ofron përfaqësimin ligjor më cilësor për arbitrazhe komplekse tregtare ndërkombëtare dhe arbitrazhe investitor-shtet. Ne kemi ndihmuar disa firma ligjore në përfaqësimin e grupit të markave zinxhir në një arbitrazh investimi të profilit të lartë kundër Kosovës lidhur me privatizimin e një ndërmarrje shtetërore nga një investitor i huaj. Më tej, ne kemi ndihmuar kolegët tanë austriakë në një rast kompleks të investimeve të huaja në Kosovë para Qendrës Ndërkombëtare të Arbitrazhit të Vjenës (VIAC).

KONTAKTI

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Projektuar dhe zhvilluar nga Nomad Consulting