Avokati Taulant Hodaj emërohet Sekretar i Përgjithshëm I Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK-së).

by Taulant Hodaj

16 Gusht, 2021

Partneri menaxhues i Hodaj & Partners, Law Firm, Taulant Hodaj, emërohet në pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm të Federatës së Futbollit të Kosovës. Ai e ka pranuar këtë pozitë, pas një bashkëpunimi të shkëlqyer disavjeçarë që ka me FFK-në, duke e përfaqësuar atë në gjykata dhe institucione vendore dhe ndërkombëtare.
Krahas këshillave juridike, avokati Hodaj në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm, do ta japë kontribut për FFK-në edhe në fushën e të drejtës vendore, ndërkombëtare dhe të drejtës sportive, për në një kohë të caktuar. FFK-ja si institucion është tërësisht i integruar në strukturat Europiane (UEFA) dhe Botërore (FIFA) të Futbollit.
Avokati Hodaj do të jetë një shtyllë kyqe për FFK-në, duke u angazhuar në arritjen e objektivave të saja afatgjate, sidomos në harmonizimin e akteve normative me kriteret më të larta të UEFA-së dhe FIFA-së, përfaqësim juridik në institucionet vendore e ndërkombëtare, me qëllim të avancimit futbollit në Kosovë.

Taulant Hodaj, emërohet Sekretar i Pergjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës

by Taulant Hodaj

Avokati Taulant Hodaj e ka pranuar detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm pas një bashkëpunimi të shkëlqyer disavjeçarë që ka me FFK-në, duke e përfaqësuar atë në gjykata e institucione vendore dhe ndërkombëtare.

16 gusht, 2021

Partneri menaxhues i Hodaj & Partners, Law Firm, Taulant Hodaj, e ka pranuar pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm të Federatës së Futbollit të Kosovës, nga presidenti i FFK-së, Agim Ademi, me propozim edhe të Komiteti Ekzekutiv të FFK-së.
Ai e ka pranuar këtë pozitë, pas një bashkëpunimi të shkëlqyer disavjeçarë që ka me FFK-në, duke e përfaqësuar atë në gjykata dhe institucione vendore dhe ndërkombëtare.
Krahas këshillave juridike, avokati Hodaj në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm, do ta japë kontribut për FFK-në edhe në fushën e të drejtës vendore, ndërkombëtare dhe të drejtës sportive, për në një kohë të caktuar. FFK-ja si institucion është tërësisht i integruar në strukturat Europiane (UEFA) dhe Botërore (FIFA) të Futbollit.
Avokati Hodaj do të jetë një shtyllë kyqe për FFK-në, duke u angazhuar në arritjen e objektivave të saja afatgjate, sidomos në harmonizimin e akteve normative me kriteret më të larta të UEFA-së dhe FIFA-së, përfaqësim juridik në institucionet vendore e ndërkombëtare, me qëllim të avancimit futbollit në Kosovë.

Taulant Hodaj appointed as Secretary General of the Football Federation of Kosovo (FFK).

by Taulant Hodaj

August 16, 2021

The managing partner of Hodaj & Partners, Law Firm, Taulant Hodaj, has been appointed as the General Secretary of the Football Federation of Kosovo. He has accepted this position, after an excellent cooperation of several years with FFK, representing it in local and international courts and institutions.
In addition to acting as legal counsel, Mr.Hodaj in his capacity as Secretary General will contribute to FFK in the field of domestic, international law and sports law, for a certain time. FFK as an institution is fully integrated in the European (UEFA) and World (FIFA) structures of Football.
Mr. Hodaj will be a key pillar for FFK, engaging in achieving its long-term objectives, especially in harmonizing normative acts with the highest criteria of UEFA and FIFA, legal representation in local and international institutions, in order to advance Kosovar football.

You may also like

CONTACT INFO

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Nomad Consulting