Avokati Taulant Hodaj emërohet Sekretar i Përgjithshëm I Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK-së).

16 Gusht, 2021

Partneri menaxhues i Hodaj & Partners, Law Firm, Taulant Hodaj, emërohet në pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm të Federatës së Futbollit të Kosovës. Ai e ka pranuar këtë pozitë, pas një bashkëpunimi të shkëlqyer disavjeçarë që ka me FFK-në, duke e përfaqësuar atë në gjykata dhe institucione vendore dhe ndërkombëtare.
Krahas këshillave juridike, avokati Hodaj në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm, do ta japë kontribut për FFK-në edhe në fushën e të drejtës vendore, ndërkombëtare dhe të drejtës sportive, për në një kohë të caktuar. FFK-ja si institucion është tërësisht i integruar në strukturat Europiane (UEFA) dhe Botërore (FIFA) të Futbollit.
Avokati Hodaj do të jetë një shtyllë kyqe për FFK-në, duke u angazhuar në arritjen e objektivave të saja afatgjate, sidomos në harmonizimin e akteve normative me kriteret më të larta të UEFA-së dhe FIFA-së, përfaqësim juridik në institucionet vendore e ndërkombëtare, me qëllim të avancimit futbollit në Kosovë.