by

Lobimi dhe Marrëdhëniet Publike

Ne e kuptojmë se legjislacioni dhe vendimet e politikave në një gamë të gjerë sektorësh mund të ndikojnë në vitalitetin e organizatës suaj më thellë sesa vendimet e gjykatës dhe aq ashpër sa vendimet e biznesit që lidhen me aktivitetet tuaja kryesore.

Të kuptuarit e politikës, kontekstit politik dhe rregullator që ndikon në organizatën tuaj është kritike për suksesin tuaj të përgjithshëm. Bizneset, shoqatat tregtare, organizatat dhe individët ndonjëherë mund të jenë të pasigurt se si procesi i vendimmarrjes politike ndikon tek ata dhe se si të angazhohen më mirë me politikëbërësit dhe aktorët më të gjerë.

Hodaj & Partners mund t'ju ndihmojë të identifikoni objektivat tuaja në varësi të situatës dhe kontekstit, nëse ju:

·       Kërkoni të reduktoni koston që do të çojë një ligj i pashmangshëm

·       Po kërkojni mënyra për të përfituar nga një vendim i qeverisë ose për të minimizuar ndikimin e tij

·       Dëshironi të ndërhyni për të sfiduar një masë të pafavorshme

·       Plan to participate in the preparation of state, sector or general actions

Our advisors can help you to navigate, engage and influence the policy and regulatory landscape impacting your organisation and ensure your message reaches people of influence to produce real change. 

We help those we work with to maximise the potential benefits of – and minimise the risk from – the political environment.

KONTAKTI

Email: [email protected]

Phone: +383 38 717 574 / +383 44 337 378

 

@2024 – Të gjitha të drejtat e rezervuara. Projektuar dhe zhvilluar nga Nomad Consulting