Partneri menaxhues i Hodaj & Partners, Taulant Hodaj prononcohet për AlJazeera Balkans lidhur me padinë eventuale për gjenocid kundër Serbisë

z. Hodaj është prononcuar për AlJazeera Balkans, duke qenë kështu i përzgjedhur nga ky medium si (ashtu si e cilëson edhe vetë artikulli): avokat me një eksperiencë të pasur në të drejtën penale si në vend, ashtu edhe në institucionet ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës për ish Jugosllavinë.
z. Hodaj ka theksuar që të ushtruarit e padisë kundër Serbisë nuk është e pamundur, marrë parasysh që Kosova ishte palë para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë edhe më herët. Në këtë drejtim, është e mundur që, marrë parasysh që Kosova nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara, që padinë t’a bëjë ndonjë shtet tjetër (si Shqipëria), por do ishte më e pëlqyeshme që këtë të bënte ndonjë shtet me përvojë më të madhe në këtë drejtim si Holanda apo Britania e Madhe.
Së fundmi, z. Hodaj theksoi që ushtrimi i padisë së këtillë në asnjë mënyrë nuk do duhej të ndikonte në dialog të mëtutjeshëm me Serbinë dhe aq në asnjë  mënyrë, nuk duhej të ndikonte në ndarjen e mëtutjeshme ndërmjet dy popujve. Përkundrazi, z.Hodaj bëri të qartë që ushtrimi I padisë dhe vendosja në këtë drejtim nga një forum ndërkombëtar si Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, vetëm do jepte përgjigje ndaj pyetjeve të shtruara dhe do ndihmonte në rregullimin e marrëdhënieve në rajon në pajtim me të vërtetën.
Lexoni intervistën e plotë në këtë link: https://balkans.aljazeera.net/teme/2021/5/29/taulant-hodaj-tuzba-za-genocid-
obuhvatice-progon-albanaca-skrivanje-tijela-i-transport-u-srbiju